Strana 1                                Sbírka vyhlášek Města Vimperk                                  číslo 4/2004

 

 

Obecně závazná vyhláška Města Vimperk,

 

kterou se zrušují obecně závazná vyhláška č. 2/1993, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školních družinách a obecně závazná vyhláška 3/1993, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách.

 

 

     Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 15.11.2004, usnesením č. 364 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/200 Sb., o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

 

 

     Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/1993, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školních družinách a obecně závazná vyhláška č. 3/1993, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách.

 

 

Čl. 2

 

 

     Tato obecně závazná vyhláška nebývá účinnosti dnem 1.1.2005.

 

 

 

 

 

 

 

……………………….                                                                   ……………………….

Stanislava Chumanová                                                                      Ing. Jaroslav Zámečník

starostka Města Vimperk                                                                  místostarosta Města Vimperk

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno: …………                                                                    Ukončeno: …………..