NAŘÍZENÍ

Města Vimperk č. 4/2005

k vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

 

 

Rada města se usnesla dne 27. 6. 2005 vydat podle § 11 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto  nařízení:

 

 

Článek 1

Město Vimperk vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (§ 25 odst. 1 lesního zákona). Pro zadání zpracování lesních hospodářských osnov držitelům licence bude vyhlášena obchodní veřejná soutěž (§ 281 a násl. obchodního zákoníku) pro veřejnou zakázku ( zák. č. 40/2004 Sb., o  veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů).

Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v zařizovacím obvodu, který je tvořen katastrálními územími:

Arnoštka, Benešova Hora, Bohumilice, Borová Lada, Bořanovice, Bošice, Boubská, Branišov, Březová Lada, Bučina, Budilov,  Buk, Čábudze, Černá Lada, Čkyně, Dolany, Dolní Cazov, Dolní Světlé Hory, Hliniště, Hodonín, Horní Cazov, Horní Světlé Hory, Horní Vltavice, Horosedly, Houžná, Hrabice, Hradčany, Huťský Dvůr, Jaroškov, Javorník, Klášterec, Knížecí Pláně, Kosmo, Korkusova Huť, Křesanov, Kubova Huť, Kvida, Lčovice, Lhota nad Rohanovem, Lipka, Masákova Lhota, Michlova Huť, Milov, Miřetice, Mladíkov, Nespice, Nicov, Nové Hutě, Nový Svět, Onšovice, Paseka, Polka, Pravětín, Přečín, Předenice, Putkov, Račí, Račov, Rohanov, Řasnice, Řetenice, Setěchovice, Silnice, Slatina, Skláře, Smrčná, Solná Lhota, Spůle, Stachy, Stodůlky, Strážný, Studenec, Svatá Maří, Svinná Lada, Šindlov, Štítkov, Šumavské Hoštice, Trhonín, Úbislav, Vacov, Včelná pod Boubínem, Veselka, Vimperk, Vlkonice, Vojslavice, Vrbice, Výškovice, Vyšovatka, Zálezly, Zahrádky, Zdíkov, Zdíkovec, Žár, Žárovná, Žírec, Žlíbky.

 

Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle § 24 odst. 3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu

 

 

Článek 2

Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u městského úřadu písemně uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesní hospodář.

Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.

Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 31. 8. 2005.

V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

 

 

Článek 3

Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, bude obeznámen veřejnou vyhláškou o způsobu jejího převzetí.

 

 

 

Článek 4

Obecní úřady v uvedeném zařizovacím obvodu toto nařízení zveřejní na svých úředních deskách a u možní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout.

 

 

Článek 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Zámečník                                                                   Stanislava Chumanová

místostarosta                                                                                   starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Nařízení bylo vyvěšeno dne:

Nařízení bylo sejmuto dne:

 

 

 

 

 

 

....................................

datum, podpis a razítko