Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.12.2003

 

 

 

Usnesení č. 1220

Rada města souhlasí s cenami

-          v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci 120,-Kč za m2/rok

-          v ostatních objektech – sklady, garáže, v objektech výrobních, dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci 100,-Kč  za m2/rok

-          v ostatních objektech, které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  80,-Kč za m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 1221

Rada města souhlasí s předloženým návrhem vyzvaných soudních znalců na vypracování tržních cen nemovitostí v objektu bývalých kasáren U Sloupu pro potřeby uzavření smluv budoucích s nájemci objektů.

 

 

 

Usnesení č. 1222

Rada města rozhodla uzavřít mandátní smlouvu, jejíž předmětem je  správa nemovitostí  mezi Městem Vimperk a obchodní společností Městské služby Vimperk, s.r.o., Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1223

Rada města schvaluje plnou moc týkající se  veškerých nemovitostí  podle mandátní smlouvy mezi Městem Vimperk a obchodní společností Městské služby, s.r.o.,Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1224

Rada města rozhodla uzavřít „Smlouvu o právních službách“  mezi:  Městské služby Vimperk, s.r.o., se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, okres Prachatice, PSČ 385 01 IČO 26015391 zastoupená jednatelem společnosti Ing. Janem Martanem a  JUDr. Zbyňkem Kajerem, advokátem, IČ 47263326, Pivovarská 197, 383 01 Prachatice. Podpisem smlouvy se pověřuje jednatel Ing. Jan Martan.

 

 

 

Usnesení č. 1225

Rada města rozhodla uzavřít dohodu o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z firmy B-DaS, .s.r.o., na Město Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1226

Rada města rozhodla uzavřít dohodu o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů Města Vimperk na MěS, s.r.o.

 

 

 

Usnesení č. 1227

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o výkonu funkce mezi firmou Městské služby, s.r.o., a jednatelem Ing. Janem Martanem.