Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.12.2003

 

 

Usnesení č. 1159

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 08.12.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1160

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o darování finančních prostředků mezi společností Rohde & Schwarz závod Vimperk s. r. o. a Městem Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1161

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o provedení auditu účetnictví projektu „Historický víkend na vimperském zámku – městské slavnosti“ mezi Městem Vimperk a firmou NETTO s. r. o., nám. Barikád 1134/3, Praha 3 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1162

Rada města souhlasí s nákupem 1 ks nového elektrického sporáku pro potřeby Mateřské školy, Klostermannova 365, Vimperk v hodnotě cca 65.000,- Kč. Částka bude hrazena z investičního fondu MŠ, Klostermanova 365, Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1163

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování služeb na dozor a ochranu objektu bývalých kasáren U Sloupu mezi Městem Vimperk a firmou Perseid, s. r. o., Prachatice dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.