Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25.11.2003.

 

 

 

Usnesení č. 1109

Rada města souhlasí s upraveným návrhem rozpočtu Města Vimperk na rok 2004 a doporučuje jej zastupitelstvu města k projednání