Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 2.6.2003

 

Usnesení č. 514

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání Rady města Vimperk dne 28.05.2003.

 

Usnesení č. 515

Rada města schvaluje nutnou investici ve výši 91 000,-- Kč na výměnu vchodových dveří u budov v Mírové ul. čp. 407, čp. 408 a čp. 410 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 516

Rada města rozhodla využít barevné řešení domů čp. 400, 402, 403, 404 v ul. Čelakovského, Vimperk,  dle alternativy A předloženého návrhu zpracovaného Ing. arch. Miroslavem Hájkem.

 

Usnesení č. 517

Rada města rozhodla o výpovědi nájmu obytné místnosti č. 6 v čp. 322 v Pivovarské ulici ve Vimperku

 

Usnesení č. 518

Rada města trvá na usnesení rady města č. 507 ze dne 25.6.2001.

 

Usnesení č. 519

Rada města trvá na vyklizení bytu č. 12 v čp. 499 v ulici Luční ve Vimperku

 

Usnesení č. 520

Rada města souhlasí s předloženým návrhem finančních odměn pro ředitele základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Město Vimperk a ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu  provést patřičné úřední úkony.

 

Usnesení č. 521

Rada města stanovuje cenu vstupného na městské koupaliště pro sezónu roku 2003 ve výši 10,-- Kč pro dítě do 10 let a 20,-- Kč pro ostatní návštěvníky při každém vstupu do areálu koupaliště. Cena pronájmu volejbalového hřiště je 20,- Kč/hod., poplatek za zapůjčení sportovních potřeb je 10,- Kč/hod.

 

Usnesení č. 522

Rada města bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 16.4.2003 a pověřuje starostku přípravou písemného vyjádření k problematice do příštího zasedání rady.

 

Usnesení č. 523

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 3 000,-- Kč SDH Vimperk, Sídliště Míru, Vimperk, na nákup medailí a občerstvení pro rozhodčí a zahraniční delegace při konání soutěže „O putovní pohár starostky města Vimperk“ konané dne 12.7.2003. Rada města požaduje doložení vyúčtování poskytnutého příspěvku do 13.8.2003.

 

Usnesení č. 524

Rada města souhlasí s uzavřením Městské knihovny ve Vimperku v době od 28.7. do 24.8.2003 z důvodů čerpání řádné dovolené.

 

Usnesení č. 525

Rada města rozhodla vypsat veřejnou výzvu na obsazení místa poštovního doručovatele.