Vycházkový okruh okolo Vimperka

Vycházkový okruh okolo Vimperka

Značeno žlutou barvou a erbem


Trasa začíná na Náměstí Svobody v domě čp. 8 se vzácně dochovaným gotickým sklepem a s původním schodištěm.

Původně středověké náměstí ulicového typu leží na skalní ostrožně na příkrém svahu. Svou současnou podobu získalo po požáru v roce 1904.

V horní části náměstí byla do hradeb proražena branka, která je nástupem na náš okruh, jež Vás zavede do blízkého okolí Vimperka.

Sejdete do údolí řeky Volyňky a po červené cykloturistické trase dojdete k technické památce - velkému čtyřobloukovému železničnímu viaduktu přes klášterecké údolí.

Pokračujte polní cestou do osady Klášterec, malou kolonizační vesnici ze 14. století, ležící na vimperské větvi solné Zlaté stezky. Ve 13. století zde založili mniši - kolonizátoři z Bavorska - klášter. Na návsi vesničky najdete kapli Povýšení Sv. Kříže a sejdete opět do údolíčka říčky Volyňky.

Odtud je možné se po žluté turistické značce, která kopíruje někdejší trasu Zlaté stezky, vrátit zpět do Vimperka. Na této trase míjíte několik vyhlídek a na křižovatce lesních cest je malé odpočivadlo.

Cesta Vás dovede k další technické památce vodovodu Solar z roku 1888. Odtud sejdete zpět do města.

V ulici Inocencova stojí dva srubové domy datované do konce 18. století.

Kolem Steinbrenerova domu - dříve označovaného jako Dům U Slona, se ocitáte ve spodní části náměstí před hranolovou městskou věží - zvonicí.

Barokní výzdobu zvonice zničil požár v roce 1881 a úpravou v roce 1909 byly odstraněny i zbytky barokních maleb v průčelí. Hned vedle zvonice stojí farní kostel Navštívení Panny Marie. Pochází patrně z roku 1365.

Vážení návštěvníci. Nezapomeňte navštívit zámecké muzeum, kde se dozvíte všechny podrobnosti, o které budete mít zájem. Děkujeme za Vaši návštěvu a těčíme se příště na shledanou.

Další informace: