Vodní turistika

Aktuální informace o možnostech splouvání Vltavy: Informace Správy národního parku a CHKO Šumava

Na Vimpersku pod Černou horou, nedaleko Kvildy a poblíž hranice s Německem pramení řeka Vltava. Je to jistě jeden z velmi navštěvovaných turistických cílů uprostřed nedotčené přírody národního parku, ale pro vodáky je Vimpersko určitě zajímavější tím, že v něm začíná sjíždění této nejznámější české řeky. Při dostatečném stavu vody lze Teplou Vltavu sjíždět od Borových Lad již při jarním tání sněhu, tedy od 15. března do 31.května. Obvyklejší je ovšem nastupovat na vodu v Horní Vltavici, v Lenoře nebo na Soumarském Mostě v horké letní sezóně.

Turistika

Vltavu vodáci odemykají 1. května a sezóna probíhá do konce října. Na Soumarském Mostě je vodácké tábořiště s příslušným vybavením a vládne tam čilý ruch. Alespoň jednou v životě to tam poznal snad každý český vodák. Úsek Teplé Vltavy od Lenory k soutoku se Studenou Vltavou a dále až k Lipenskému jezeru (celkem 33 km) představuje jeden z nejhezčích zážitků, jaké může naše země poutníkům po vodě nabídnout. Je však nutno připomenout, že vodáci se zde musí chovat ohleduplně ke svému okolí, protože proplouvají územím národního parku, a tedy oblastí krajinářsky i přírodně velmi cennou. V krajním případě (pokud hladina vody klesne pod stanovené minimum průtoku) je splouvání zakázáno, neboť by mohlo dojít k devastaci rostlinných společenstev v korytě řeky, na které jsou v potravním řetězci úzce vázáni vzácní obyvatelé říčního dna, kteří zde prozatím dokázali přežít. Informační materiály s radami a upozorněními pro vodáckou veřejnost i vodácké mapy jsou k dispozici ve všech informačních střediscích v regionu.

Vodní turistika

Dovolenou u vody umožňuje také řada koupališť v rozkošném krajinném rámci s možností kombinace s pěšími túrami nebo cykloturistikou. Hned nad Vimperkem nalezneme koupaliště Vodník s autocampingem, další je ve městě u stadionu a v okolí pak u Zdíkovce, Žírce, Rohanova, Vlachova Březí, Lažiště, v Úbislavi pod Javorníkem nebo na Kvildě. V dostupné vzdálenosti je na jih od Prachatic oblíbený Křišťanovický rybník, který se svou polohou, čistotou vody a krásným okolím podobá horskému plesu. Z krytých bazénů je nejbližší ten v Kubově Huti a na okraji oblasti lze využít dalších v Prachaticích nebo ve Volarech. Ostatně i velká vodní plocha přehradní nádrže Lipno je z Vimperka dobře dosažitelná. Zde si kromě vyznavačů vodních sportů přijdou na své i příznivci rybaření.

Půjčovna kánoí VOTUS Jana Bláhová středisko Lenora

Tel.: 606 782 027, 606 733 770, 601 273 633

E-mail: info@votus.cz

WWW: www.votus.cz

Horní úsek Vltavy nad Lipenským jezerem, v provozu červen – září.

Jednodenní trasy:

Soumarský most - Pěkná

Soumarský most - Nová Pec

Dvoudenní trasy:

Lenora – Soumarský Most – Pěkná

Lenora – Soumarský Most – Nová Pec

Půjčovna Horní Vltavice

(pod parkovištěm u mostu) tel: 606 782 027

Abychom co nejvíce chránili řeku a okolní přírodu, do půjčovny v Horní Vltavici jsme zvolili lodě s minimálním ponorem a cestou do Lenory bude skupinu provázet náš pracovník.

Jednodenní trasy:

Horní Vltavice – Lenora

Horní Vltavice – Soumarský most

Dvoudenní trasy:

Horní Vltavice – Soumarský Most – Pěkná

Horní Vltavice – Soumarský Most – Nová Pec

Výpůjční doba:

denně 8:00 až 11:00 hod. - pro trasy Lenora – Soumarský Most, Pěkná, Nová Pec

denně 16:30 až 17:30 hod. - pro odpolední trasu Lenora – Soumarský Most

Půjčovna Soumarský most

vlevo od silnice nad železničním přejezdem tel.: 605 832 012, 388 333 271

Jednodenní trasy:

Soumarský most - Pěkná

Soumarský most - Nová Pec

Dvoudenní trasy:

Lenora – Soumarský Most – Pěkná

Lenora – Soumarský Most – Nová Pec

Časy splutí jsou pouze informativní, záleží na stavu vody a na vaší zdatnosti. V ceně vždy: 1 kánoe, pádla, vesty, vaky na osob. věci a doprava lodi zpět do místa startu. Zajišťujeme převoz lodí a osob přes Lipno do Vyššího Brodu (až 8 osob a až 12 lodí).

Trasy Národního parku Šumava:

Borová Lada – Horní Vltavice (13 km)

Borová Lada – Lenora (21 km)

Borová Lada – Soumarský Most

Borová Lada – Nová Pec

Horní Vltavice – Lenora (8 km)

Horní Vltavice – Soumarský Most

Horní Vltavice – Nová Pec

Lenora – Soumarský Most (6 km)

Lenora – Nová Pec

Soumarský Most – Nová Pec (27 km)

Partnerské půjčovny:

Vodní turistikaSázava:
Vod. půjčovna Bisport
Ing. Fr. Janečka 511
257 41 Týnec nad Sázavou
Tel.: 317 701 460

Vltava:
Půjčovna lodí Inge
Míru 379
382 73 Vyšší Brod
Tel.: 380 746 139

Berounka:
Půjčovna lodí U Lávky
5. května 832
252 29 Dobřichovice
Tel.: +420 723 715 716