Vítejte ve Vimperku a okolí

Mohutná šumavská hora Boubín se vznáší nad oceánem lesů a kolem ní ubíhá malebná krajina vlnami kopců a mozaikou lidských sídel, polí a luk až k obzoru. Krajina libá srdci, ale i zadumaná a nelehká k uchopení. Kdo ji však poznal, musí se do ní vracet a mnohdy vzklíčí i láska na celý život.

Město Vimperk, panoramatický pohled

Srdcem a přirozeným centrem tohoto kraje je Vimperk, město pod Boubínem, brána Šumavy a rozhraní dvou světů. Od severu k němu dobíhají měkké křivky šumavského předhůří se závany proteplených rovin českého vnitrozemí a na jih od něj se začínají zvedat drsnější a temnější návrší vlastní Šumavy s hlubokými lesy, stříbropěnnými bystřinami a zamženými dálavami náhorních planin. Kdysi tu temný a neprostupný pohraniční hvozd tvořil hranici Českého království a lidé jím procházeli jen zřídka a s velkými obtížemi. Dnes se již cestování tímto krajem bát nemusíme. Stále více se sem vrací tradice slavné Zlaté stezky, která již ve středověku spojovala české země i jejich pohraniční oblast pod Boubínem s Podunajím a s pokročilým světem slunného Středomoří. Vimperk byl jedním z cílů této proslulé obchodní cesty, po které proudila především sůl z alpských ložisek do Čech a která zprostředkovávala také kulturní kontakty a mezilidskou komunikaci mezi obyvateli na sever a na jih od Šumavy. Vzletný název "Zlatá stezka" se používal od první poloviny 16. století jako výraz výnosnosti obchodu, který na této obchodní cestě po staletí kvetl. Další větve Zlaté stezky směřovaly do Prachatic a do Kašperských Hor.

Vimperk v zimě

Vimpersko je krajem mnoha tváří a předmět svého zájmu v něm naleznou lidé nejrůznějšího založení. Zájemci o historii a dávný pravěk mohou navštívit hradní zříceniny, půvabné malé zámky i pravěká hradiště, vyznavači sportu a aktivního pohybu se mohou v krásné krajině po celý rok prohánět na kole, na lyžích i na koni, běhat nebo vandrovat po husté síti turistických cest a milovníky přírodních krás čekají vysoké zalesněné hory, zasněné náhorní pláně, průzračné vodní toky i zasutá klidná zákoutí s osamělými usedlostmi. Chybí tu překotný shon a ruch velkých měst, ale právě z něj stále více lidí prchá za klidem a nerušenou pohodou přírodních oáz, jakou Vimpersko bezesporu je.

Příroda je největším bohatstvím tohoto kraje, a ne náhodou je jeho velká část chráněna v rámci Chráněné krajinné oblasti a Národního parku Šumava. Turisté, výletníci a sportovci, kteří dodržují stanovená pravidla a chovají se k přírodě slušně a ohleduplně, se však nemusejí ničeho bát a budou odměněni krásnými zážitky, tichem a pohodou, která z moře lesů, z každého potoka i z nedotčené louky přímo vyzařuje. Osvěžte své unavené bytí tímto ryzím nápojem, který tak umně namíchaly příroda a tísícileté úsilí lidí a určitě nebudete litovat.