15. Steinbrenerův dům čp. 3

Steinbrenerův dům čp. 3

Ve svažité uličce, vedoucí z náměstí dolů k Volyňce, zaujme hned pod dnešním městským úřadem neudržovaný dům čp. 3 s oprýskanou fasádou. Podle domovního znamení se mu říkávalo U slona a v jeho zdech vykročil na dráhu svého plodného a pro Vimperk významného života jeden z nejvýznamnějších synů tohoto města. Johann Steinbrenner (1835 - 1909) si tu v domě svého otce otevřel v roce 1855 knihařskou dílnu s malou prodejnou a začal tu tisknout první knihy. Po velkém požáru v roce 1861 dům znovu vystavěl, skoupil také okolní domy čp. 1, 2, 4, 5 a některé další a začal rozšiřovat svou tiskárnu. Postupně ji vybavil stroji a v roce 1872 postavil na břehu Volyňky novou továrnu. Tiskl hlavně modlitební knížky a kalendáře a postupně pronikal na evropské trhy i do zámoří do Spojených států. Stal se nejvýznamnějším podnikatelem ve městě a výraznou vimperskou osobností. Zastával řadu veřejných funkcí a podílel se na zdejším kulturním a osvětovém dění. Pro své zaměstnance stavěl domy, pro děti zřídil sociální ústav a pro staré penzijní dům. Knihy z jeho tiskárny získaly řadu ocenění na mezinárodních knižních veletrzích, což dosvědčuje řada medailí zasazených do fasády tohoto domu.

Johann Steinbrener je vimperským příkladem úspěšného muže 19. století, který se pílí a podnikavostí ze skromných poměrů vypracoval až do vyšších pater společnosti své doby. Dnes je po něm ve Vimperku pojmenována ulice a na domě čp. 3 ho připomíná pamětní deska, obnovená v českém i německém znění v roce 1992.