10. Socha sv. Anny

Sochaq sv. Anny

Naproti vchodu do starého hřbitova a ke kostelu sv. Bartoloměje stojí ve svahu na kulatém masivním sloupu a širokém podstavci socha sv. Anny Samotřetí. Její temná křemenná hmota se zařezává do oblohy a na úpatí vyrůstá podle ročního období z vysoké trávy nebo ze sněhobílé duchny zářivého sněhu. Pochází zřejmě z druhé poloviny 16. století a představuje matku Panny Marie, Pannu Marii a Ježíše Krista.