21. Pivovary (čp. 88 a čp. 27)

Pivovary

K nejvýznamnějším privilegiím středověkých a raně novověkých měst patřilo právo várečné, které umožňovalo měšťanům vaření piva, od 16. století hlavního nápoje pro obveselení a navození dobré nálady. Toto právo mohli mít jednotliví měšťané i město jako celek a s vařením piva se tak setkáváme v jednotlivých domech i v městských pivovarech. Pivo bylo navíc díky své výtečně prodejnosti i jedním z polí, na kterých se měšťané utkávali v hospodářské soutěži se svou vrchností. Všechny zmíněné aspekty potkáváme i ve Vimperku. Kolem piva se tu všechno točilo pod hradním vrchem v prostoru mezi hradem a městským jádrem na ostrohu nad Volyňkou. Dnes tudy prochází dlouhá Pivovarská ulice.

Pivovary - detail

V roce 1587 byl přímo pod hradním jádrem s Vlčkovou věží postaven panský pivovar, který v dalších staletích prošel četnými proměnami. Např. v roce 1632 byla z některých jeho prostor nad maštalemi udělána obročnice, později přeměněná na kanceláře a úřednické byty. Celý objekt získal svou dnešní podobu za knížat ze Schwarzenberka v 19. století a hlavně jeho ústřední vysoká budova nad velkým nádvořím nese všechny typické znaky schwarzenberské hospodářské architektury, s kterou se setkáváme po celých jižních Čechách; novogotický vzhled, převážně odkrytý kámen a cihlu na stěnách, cimbuří, rozmanité věžičky. Rozlehlý areál zdobí 3 rozmanité komíny a pod ním se ztrácí do podzemí Křesanovský potok. Dříve tudy vedla městská hradba k hradnímu vrchu.

Pivovary - interiér

V roce 1641 zřídilo město v budově bývalé radnice městský pivovar. Stojí dodnes o něco níže pod panským pivovarem proti budově gymnázia a hledí vzhůru do oken zámku. Jeho hlavní vysoká stavba s bizarním komínem je nalepena na návrší pod náměstím a nízká podélná stavba v rozšíření Pivovarské ulice byla nedávno rekonstruována. Na bílé fasádě září psaníčková sgrafita a mladší pobarokní malby Panny Marie s děťátkem a skupiny osob. Dnes tu návštěvníci Vimperka mohou navštívit pizzerii Marco.

V roce 2010 byla po 43 letech obnovena tradice vaření piva ve Vimperku Šumavským pivovarem Vimperk, který vaří pivo v domě ze 16. století nedaleko od bývalých vimperských pivovarů v centru města ve Steibrenerově ulici.