13. Měšťanské domy na náměstí (čp. 7, 9, 13, 18, 34, 35, 37, 39, 40, 43, 44, 45)

Měšťanské domy na náměstí

Protáhlé vimperské náměstí klesá dosti prudce od západu k východu a většina staletí pohnuté minulosti města se ve tváři jeho domů téměř neodráží. Jeho dnešní podobu předurčil ohnivým štětcem katastrofální požár v roce 1904, který zničil téměř polovinu domů kolem náměstí a poškodil nadzemní části většiny ostatních. Renesanční, barokní i starší štíty zmizely a celé náměstí získalo rychlou přestavbou v letech 1904 - 1905 převážně secesní podobu s některými prvky historizujících slohů 19. století. Na věčnou památku obětí požáru a zasahujících sborů byla umístěna 27. července 2015 na jednom z domů pamětní deska.

Vimperk se tím stal sice atraktivním pro známý televizní seriál „Šumná města“, ale autentické architektonické svědectví jeho historie bylo nenávratně umenšeno a dnešní podoba domů na náměstí podivně neladí s jeho středověkou dispozicí.

Původní středověké náměstí ulicového typu leží na skalní ostrožně na příkrém svahu a ulice v jeho ose směřovaly k dvěma městským branám - Horní a Dolní. Domy kolem náměstí mají gotické základy a stojí na původních parcelách. V přízemí měly sklepy a obydlí byla v prvním patře. U některých domů - např. čp. 8/43, 10/40 nebo 13/13 jsou dodnes zachovány původní síně, zaklenuté kříž. hřebínkovou klenbou, a kamenná ostění vstupních portálů. Ukázky výtvarné výzdoby domovních fasád před velkým požárem lze spatřit na nově zrekonstruovaném domě čp. 7 v jihovýchodním rohu náměstí; v pravé části úpravu barokní a v levé části pestrou výmalbu renesanční.

Mezi většinou secesně upravených domů jsou některé pozoruhodnými ukázkami tohoto slohu - čp. 38, čp. 20, čp.15 se zajímavým členitým štítem nebo slohově čistý čp. 14.