5. Kostel Navštívení Panny Marie

Kostel Navštívení Panny Marie

Středověký svět se pohyboval mezi dvěma póly, které v každém mikroregionu reprezentovala sídla světské vrchnosti a církevní farnosti. Hrad, tvrz nebo později zámek ztělesňovaly každodenní radosti a strasti tohoto světa a kostel a fara zhmotňovaly vzpínání středověkého člověka k Bohu a k věčnosti. Ve Vimperku uzavíral farní kostel Navštívení Panny Marie dolní část náměstí. Štafetu duchovního centra převzal od staršího kostela sv. Bartoloměje pod hradem někdy ve 14. století. Připomíná se v roce 1365, kdy zřejmě vznikly presbytář, sakristie a jižní portál lodi, ale její původ může být starší, možná raně gotický.

Tvoří jej nesymetrické dvojlodí s věží v jihozápadním nároží a s kaplí svaté Anny, která byla přistavěna v roce 1500. Hlavní loď byla zaklenuta síťovou křížovou klenbou počátkem 16. století a k dalším úpravám došlo kolem roku 1600 (předsíňka na jižní straně lodi, úpravy věže) a v 18. a 19. století. Severní straně lodi dominuje fragment nástěnné malby 10 000 mučedníků z 15. století a v jižní předsíni s renesanční křížovou klenbou byly v roce 1921 odkryty malované citáty z bible s renesančními ornamentálními malbami z roku 1572. Vnitřní zařízení kostela je barokní z doby před polovinou 18. století a pseudogotické: hl. oltář z roku 1702 je dílem sochaře F. Ramblera z Cáhlova (původní návrh oltáře věhlasného barokního stavitele J. B. Fischera z Erlachu nebyl realizován). Srdce hlavního oltáře tvoří pozdně gotická madona, oděná v barokní plechový šat. MadonaZajímavostí je zasklená tumba z roku 1768 s údajnou kostrou sv. Inocence, umístěná pod oltářem. Relikviář světce je typicky barokním pompézním dílem s přídechem dobové morbidnosti.

Po stranách hlavního oltáře jsou pak dvě velké vitraje z konce 19. století, vytvořené sklářem Janem Quastem pro světovou výstavu ve Vídni a poté věnované kostelu. Jde o lehce nadživotní obrazy Ježíše a Panny Marie bohatě zdobené rostlinnými a architektonickými prvky. Obě vitraje byly restaurovány v roce 2003-4 restaurátorskou dílnou paní Moniky Vintrové.

V nároží pod věží kostela zavane baroko ještě jednou ze sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1721.