11. Kašny na náměstí (horní a dolní)

Horní kašna

Svažité vimperské náměstí zdobí uprostřed dvě kašny. V zimě je občas sevře sníh do svého bílého zajetí, v létě na nich odpočívají turisté a plánují tu směr a obsah své další pouti po památkách města a krásách jeho okolí. Obě kašny jsou čtvercové z plochých žulových kvádrů s běžnou římsovou obrubou a ve své dnešní podobě vznikly v 18. století. V horní stojí na čtyřbokém hranolu pískovcová socha svatého Floriána v životní velikosti, zhotovená v 19. století a představující světce v běžném provedení s korouhví a zahleděného přes město do údolí Volyňky. Původní socha z dolní kašny se ztratila a v roce 2005 byla nahrazena betonovou plastikou Panny Marie Immaculaty.

Dolní kašna

Kašny jsou doloženy v písemných pramenech od 16. století a spojeny s nimi byly funkce tzv. nakladačů - námezdních pracovníků, kteří nosili vodu z městského vodovodu do těchto kašen a naplňovali je. Kašny byly původně tři, ještě v 17. století byly dřevěné a spojovalo je zvláštní dřevěné potrubí. Jiné potrubí vedlo vodu do městské radnice i do jednotlivých domů kolem náměstí. O přítok vody se starali zvláštní městští zaměstnanci, tzv. vodáci.