20. Hotel Hvězda čp. 103

Hotel Hvězda

Nedaleko místa, kde se z ulice 1. máje odbočuje k vimperským hřbitovům a na zámek, shlíží na projíždějící auta protáhlá stavba bývalého hotelu Zlatá hvězda. Ač to vzhledem k jejímu současnému stavu nevypadá, jedná se o významnou architektonickou památku z přelomu 19. a 20. století. Novorenesanční štíty a secesní průčelí nad hlavním vchodem do ulice svědčí o tom, že se tu potkaly dva poslední architektonické a umělecké názory starého světa před 1. světovou válkou - období historických slohů a secese. Dvoukřídlý objekt složený z podélné budovy orientované delším průčelím do ulice a z krátkého příčného traktu byl jistě honosnou dominantou na okraji starého města a hoteloví hosté z něj mohli hledět z mírného návrší přes zadní nízké hotelové přístavby kolem rozlehlého dvora do údolí Volyňky a na protější zalesněná návrší. V interiéru jsou kromě vstupní chodby zaklenuté pruskými klenbami v širokých polích všechny místnosti plochostropé. Starší sklepy pocházejí z objektu, který tu stál před postavením hotelu.

V roce 2007 odkoupil hotel pan Zdeněk Kutil a zahájil rekonstrukci s přispěním Evropských fondů pro regionální rozvoj. Hotel byl kompletně opraven v roce 2009.