19. Hotel Anna čp. 168

Hotel Anna

V osamělé poloze na břehu Volyňky stojí dvoupatrový a tříkřídlý mohutný dům s barokizujícím vznosným průčelím o dvanácti okenních osách; střední čtyři osy jsou zvýrazněny rizalitem. Byl postaven kolem roku 1900 jako novostavba na místě menšího dvoukřídlého objektu, který je zachycen na katastrální mapě z roku 1837. Při pohledu z horní části Sadové ulice je na tuto honosnou žlutou novobarokní stavbu pěkný pohled na pozadí zelených svahů Hajné hory, po které se ve středověku vinula Zlatá stezka směrem k Solné Lhotě a k zemské hranici. Malé lucerny nad vchodem a podél obvodu stavby dokreslují půvab architektonického díla, které se jako vědomá historizující ozvěna starého původního slohu hlásí ke kráse i na úkor účelnosti a ceny.

Chátrající objekt byl po roce 1990 velkoryse rekonstruován a přestavěn na Amber hotel Anna. Směrem k řece byl přistavěn prosklenný vstupní pavilón a pro nový účel byly upraveny také vnitřní prostory. Vstupní prostor zdobí dvě významné dřevěné plastiky. Recepci vévodí majestátná svatá Anna, která vítá všechny návštěvníky přicházející jižním vstupem. V koutě vlevo od tohoto vstupu je možné obdivovat druhý skvost – sousoší Piety. Obě plastiky od neznámých mistrů ze 17. století restaurovala v roce 1994 paní Karine Artouni. Na velkém parkovišti vlaje dnes vedle české i vlajka Evropské unie a v místech, kde Zlatá stezka překračovala Volyňku před závěrečným stoupáním do Vimperka, symbolizuje vstup tohoto rozkošného města na prahu Šumavy do sjednocující se Evropy.

Aktuality

9.8.2019

Brigáda pro 2 osoby - Anketář

Náplň práce: vyplňování formulářů do Mobilního Rozhlasu u příležitosti oslav povýšení Vimperka na město, v sobotu 31. 8. od 14:00 do 20:00. Minimální požadovaný věk je 18 let. Cílem je zvýšit počet registrovaných osob v Mobilním Rozhlasu, díky kterému mohou občané snadněji komunikovat s městem a úřadem.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město