Turistické zajímavosti ve Vimperku a okolí

Turistické zajímavosti ve Vimperku a okolíVimpersko přitahuje především svou přírodní krásou, ale spatřit v něm lze i mnoho zajímavého, co vytvořily v uplynulých staletích lidské ruce. Vzácně se tu spojují pozoruhodnosti přírodní i historické a každý, kdo sem přijede, nalezne něco, co jej zaujme a co mu bude stát za výlet.

Z šera dávnověku se tu dochovala dvě velká pravěká hradiště na vysokých kopcích, která svá zřejmě nejvýznamnější období spojila s Kelty. Rozlehlý Věnec u Lčovic na sever od Vimperka vyniká několikanásobným ohrazením kolem skalnaté akropole a tajemný Obří Hrad u Popelné v romantické poloze nad říčkou Losenicí leží v extrémně vysoké poloze kolem 1000 metrů nad mořem.

Ze středověkých hradů v kraji pod Boubínem můžeme jmenovat kromě vimperského strážní hrad Kunžvart, který střežil Zlatou stezku u hraničního přechodu u Strážného, dále hrad Hus nad ohybem říčky Blanice u Volar, který vznikl jako správní centrum východní části držav vimperských pánů z Janovic, i mohutný hrad Kašperk u Kašperských Hor, založený Karlem IV. v polovině 14. století k ochraně kašperskohorské větve Zlaté stezky i zlatých dolů a zbytky strážního hrádku na vrcholku Stožce.

Turistické zajímavosti ve Vimperku a okolí

V šumavském předhůří na sever od Vimperka se nachází i několik zámků. Všechny jsou malé, většina z nich v soukromém držení a žádný z nich není přístupný veřejnosti. Přesto se barokní zámeček Skalice v Bohumilicích (majitelkou zdařile opravovaný do původní podoby), zámek Lčovice s řadami arkád a půvabnými stavbičkami v zámeckém parku (jedním z jeho majitelů byl i stavitel Národního divadla v Praze Josef Zítek, pohřbený v nedalekých Malenicích), nenápadný Přečín u Vacova nebo klasicistní zámeček ve Čkyni (dnes sídlo obecního úřadu) mohou stát cílem zajímavého výletu. Totéž platí ještě v umocněné míře o Dobrši, starobylé obci v dominantní poloze na okraji oblasti, na severovýchod od Vacova. Překvapený poutník tu může obdivovat renesanční tvrz, barokní zámek a dva kostely, z nichž ten starobylejší s ještě románskými prvky nese vzácné zvony ze 16. století.

Turistické zajímavosti ve Vimperku a okolíZvláštností této oblasti jsou lidové stavby tzv. "selského baroka". Jedná se o díla nadaného zedníka Jakuba Bursy z 19. století, rozesetá po malebných vesničkách širokého okolí (Libotyně, Dvory, Předslavice, Bušanovice, Zálezly, Kovanín, Šumavské Hoštice atd.).

Z církevních památek mimo Vimperk jsou pozoruhodné kostely sv. Vojtěcha ve Lštění (poutní místo v krásné poloze v krajině), raně gotický sv. Máří Magdalény ve Čkyni, Nejsvětější Trojice v Bohumilicích, sv. Mikuláše ve Vacově, sv. Štěpána na Kvildě a kostel Panny Marie, sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého v Horní Vltavici. Židovská synagoga ve Čkyni je jednou z posledních dochovaných venkovských synagog v Čechách a spolu s židovským hřbitovem připomíná Židy jako významnou národnostní a kulturní komunitu v českých dějinách.

Mezi technické památky Vimperska lze řadit velký čtyřobloukový železniční most z posledních let 19. století u Kláštěrce na trati Vimperk – Volary (uveden do provozu v roce 1900), obecní pec na pečení chleba z roku 1837 v Lenoře nebo plavební kanály Schwarzenberský a Vchynicko-tetovský z přelomu 18. a 19. století. Oba postavil schwarzenberský inženýr Josef Rosenauer a první sloužil k plavení dřeva z lesů pod Třístoličníkem a druhý z lesů kolem Modravy.

Turistické zajímavosti ve Vimperku a okolí

Z proslulých krásných a dalekých výhledů lze na Vimpersku doporučit nově opravenou Klostermannovu rozhlednu na Javorníku, nejvýše položenou osadu na české straně Šumavy Bučinu, z níž můžete při příznivé viditelnosti spatřit i Alpy, další alpskou vyhlídku na Švajglových Ladách, Mářský vrch u Vimperka s výhledem na Vacovsko a Stašsko, vyhlídkovou věž u Churáňova nebo náhorní planinu u Zhůří s krásným pohledem na celou centrální Šumavu od Trojmezné po Velký Ostrý.

Nepřeberné je i bohatství přírodních památek a zajímavostí, které můžete spatřit při svých toulkách Vimperskem. V prvé řadě je nutno zmínit národní přírodní rezervaci Boubínský prales, památku mimořádné přírodní a kulturní hodnoty, která patří právem mezi nejvíce navštěvovaná místa na Šumavě. V masivu Boubína a Pažení se nacházejí i přírodní rezervace Milešický prales, Zátoňská hora a Jilmová skála.

Turistické zajímavosti ve Vimperku a okolí

Dále stojí za pozornost divoce romantické údolí řeky Blanice s cennými rostlinnými i zvířecími společenstvy, také prameny Vltavy pod Černou horou, Chalupská slať u Borových Lad s největším rašelinným jezírkem v ČR, stará Husova lípa v Chlístově, několik set let stará Sudslavická lípa, kaňonovité údolí Boubínského potoka nebo v širším okolí pak pohádkové údolí Roklanského potoka u Modravy které nás přivede na vrch Poledník s rozhlednou.

Z pamětihodností u našich bavorských sousedů za hraničním přechodem Strážný můžeme doporučit např. návštěvu hradu Wolfstein ve Freyungu, který také střežil Zlatou stezku, v němž je dnes vedle úřadů i lovecké a rybářské muzeum.

Další informace: