Přátelství na Zlaté stezce

Od 13. století byl region Vimperska spojen vimperskou větví Zlaté stezky se sousedním německým územím Pasovského biskupství a po většinu času putovaly mezi oběma sousedními územími mírumilovné soumarské karavany se zbožím.

Lidé po obou stranách hranice se staletým vzájemným poznáváním sblížili, navázali i mnohé osobní a rodinné vztahy, naučili se vzájemně řeč svých sousedů. Nic na tom nezměnil ani zánik Pasovského biskupství jako samostatného státu na počátku 19. století a převzetí jeho pravomocí Bavorskem.

NatuVision 2005

Radikální zlom nastal po 2. světové válce. Odsun německého obyvatelstva z českého pohraničí, částečné vylidnění a devastace během komunistické vlády a mnohé komplikace spojené se vznikem "železné opony". Zlatá stezka jako pojem téměř zmizela z povědomí českých obyvatel Vimperska a styk se sousedním bavorským územím se omezil na minimum.

Se změnami po roce 1989 se však historie do tohoto malebného koutu Šumavy opět vrací. A symbolem znovunavázané spolupráce se opět stala Zlatá stezka. Tento pojem, vonící solí a kouzlem dávných časů, se zde zabydlel a dnes již není jen pojmem, ale symbolem konkrétních společných akcí a uzavíraných partnerství. Spojnicí s minulostí se stal v roce 2000 historický pochod česko-německé kostýmované soumarské karavany s koňmi a se solí po vimperské větvi Zlaté stezky z Röhrnbachu do Vimperka.

Schwarzenberský plavební kanál

Přeshraniční spolupráce se neustále prohlubuje, školy z Vimperska a z bavorského příhraničí si vyměňují své žáky (příkladem může být již dlouholeté partnerství gymnázií ve Vimperku a německém Waldkirchenu nebo hostovací školní rok v rámci projektu Euroregionu Šumava–Bavorský les, který umožňuje od roku 1996 vždy několika studentům vimperského gymnázia studovat jeden školní rok na bavorském gymnáziu v příhraniční oblasti). V roce 2003 se dávní přirození partneři na Zlaté stezce, Vimperk a Freyung, stali partnerskými městy. Mnoho kulturních, sportovních společenských akcí je pořádáno ve spolupráci obou partnerských měst, vznikají nové společné projekty. Jedním z takovýchto projektů je i mezinárodní filmový festival o zvířatech – NaturVision. V roce 2013 se ve Vimperku a v bavorských městech Freyung a Neuschönau konal již 12. ročník festivalu. Tato rozsáhlá kulturní akce, jejíž součástí jsou i mnohé doprovodné akce, jako např. studentský filmařský nebo fotografický workshop, výstavy a nebo fotosoutěž, sbližuje lidi na obou stranách česko-bavorské hranice a přivádí do Vimperka mnoho návštěvníků z České republiky i ze zahraničí. Společných česko-německých akcí na Vimpersku i v jeho německém sousedství přibývá a přátelství na Zlaté stezce se po historicky nedlouhé přestávce opět stává skutečností.

Další informace: