Jaký byl festival a jak dál ?

Ohlédnutí za festivalem NaturVision 2007 ve Vimperku

Po každém ukončeném ročníku mezinárodního filmového festivalu o zvířatech NaturVision si organizátoři kladou otázku, jaký byl. Tak tomu je i letos, kdy se ohlížíme za šestým ročníkem akce.

Již v minulých ročnících nám zájem škol z Vimperka a okolí naznačoval, že se jedná o akci školami velmi vyhledávanou. Pokud zástupci některých škol svá rozhodnutí – kdy s dětmi navštíví festival – trochu odkládali, pak bylo nebezpečí, že se na ně v dopoledních promítáních pro školy nakonec vůbec nedostane... I letos jsme se setkali s povzdechy „opozdilých“, že je škoda, že festival není delší. A to je pro nás určitě námět k zamyšlení, vzhledem k tomu, že se jedná opravdu o akci ojedinělou, která může velice vhodně doplňovat výuku a mladé lidi může snad i nasměrovat v dnešním přetechnizovaném světě k hlubšímu zájmu o přírodu a životní prostředí. Proto bude odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Vimperk, jako organizátor festivalu na české straně, v co nejbližší době iniciovat schůzku se všemi spolupracovníky a bude hledat cestu, jak v příštím ročníku ještě více vyjít vstříc školám co se týče termínů a doby promítání. V letošním roce zhlédla filmy o zvířatech více než tisícovka (celkem 1 111 osob) žáků a studentů z místních vimperských, ale i vzdálenějších škol - např. z Borových Lad, Vacova atd... Letos roce prvně musel být festival i jeho doprovodné akce (výstava, workshop tvůrců) plně financován z rozpočtu města (pouze s malým přispěním Jihočeského kraje), vzhledem k tomu, že finanční prostředky z programů EU pro plánovací období 2007 – 2013 bohužel ještě nelze celorepublikově čerpat.

Jako prioritu vidí město Vimperk i kvalitní propagaci festivalu. Proto i letos, přes výše zmíněné problémy s financemi, bylo vytištěno a distribuováno 2.000 letáků formátu A4 s programem a stručnými obsahy filmů na školy, informační střediska a města a obce v okolí. Dále proběhla cílená a opakovaná reklama festivalu v rádiích a na různých webových stránkách (města Vimperk, Euroregionu Šumava, RRA Šumava, Jihočeské centrály cestovního ruchu, atd... a také opakovaně i na serveru PrachatickoNews.cz), asi 150 různých subjektů jsme informovali přímo elektronickou poštou. Nechali jsme vyrobit nové pěkné pětimetrové „banery“ s obrázkem tygra a upoutávkou na festival, na výlepových plochách Vimperka, okolních měst a obcí visely po dobu tří týdnů velké barevné image-plakáty s nádhernou fotografií tygra zvoucí na festival a vedle nich plakáty s podrobným programem festivalu. V novinách vyšly opakovaně články o festivalu např. v MFDnes i v Prachatickém deníku, v sobotu před festivalem jsme měli v Prachatickém deníku dokonce zvláštní stranu věnovanou NaturVisionu opět včetně programu. Navýšený náklad tohoto sobotního vydání novin se objevil bezplatně ve schránkách mnohých občanů Vimperka, Prachatic, Čkyně, a dalších obcí. Samozřejmě – o festivalu byly podrobné informace i ve Vimperských novinách, opět četně vloženého programu, informovala o něm i kabelová televize. Každý občan Vimperka i okolí tedy o festivalu věděl hned z několika zdrojů. Tolik k propagaci festivalu.

Co se týká tradiční doprovodné akce festivalu - workshopu filmových tvůrců, i letos dal Vimperk příležitost tvůrcům k jejich setkání, do Vimperka dorazilo 12 filmových dokumentaristů, aby zde předvedli ukázky svých nových prací a podiskutovali o své tvorbě.

Další doprovodná akce festivalu – tradiční výstava fotografií s názvem „Fascinace přírodou“ - v předsálí Městského kulturního střediska byla jako každoročně bezesporu kvalitní a oceňovanou součástí festivalového programu ve Vimperku. Nejlepší fotografie z mezinárodní soutěže zaujaly nejen studenty a dospělé, ale především menší děti, a věřte, že byla radost vidět nadšení asi osmiletých školáčků, jak si vzájemně a halasně ukazují, který snímek je zaujal.

No a tímto pozitivním zjištěním - totiž, že v těch nejmenších dorůstá dalším ročníkům festivalu výborné publikum – bych toto ohlédnutí zakončila. Skončil šestý ročník festivalu NaturVision, ať žije jeho sedmý ročník!

Hana Šimková
MěÚ Vimperk

nv2007

Program Naturvision 2007 [PDF 1.73 MB]

Přijďte se podívat na nejlepší filmy ze světa divokých zvířat

Filmový festival o zvířatech a přírodě – NaturVision - klepe ve Vimperku opět na dveře. Město Vimperk ve spolupráci s německými organizátory připravuje jeho šestý ročník. Místem konání bude jako každoročně vimperské Městské kulturním středisko. Přijďte se podívat i Vy a vezměte hlavně své děti! Od středy 19. do soboty 22. září 2007 je připraveno celkem 15 nejlepších a oceněných filmů z mezinárodní soutěže v německém Neuschönau, kde festival proběhl již v červenci tohoto roku.

Nad akcí, jako každoročně, převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník. Dopolední filmové bloky jsou určeny školní mládeži z Vimperka, ale i ze škol v okolí. Také letos školáci spolu se vstupenkou na dopolední představení získají jednu volnou vstupenku na odpolední nebo večerní vysílací blok. Vstupenky na odpolední a večerní promítání pro veřejnost budou samozřejmě v předprodeji MěKS.

Vimperský festival každoročně doplňují také doprovodné programy a ani letos nepřijdou zájemci zkrátka. Týden před zahájením festivalu NaturVision ve Vimperku bude vernisáží zahájena fotografická výstava „Fascinace přírodou“. Jako i v předchozích letech budou v MěKS Vimperk představeny nejlepší fotografie z mezinárodní fotosoutěže s tématikou přírody, výstava potrvá až do konce září 2007. Další doprovodnou akcí festivalu bude v pátek 21. září 2007 „Workshop filmových tvůrců“. Čeští filmoví tvůrci přírodopisných dokumentů budou již tradičně v rámci festivalu diskutovat o své práci a předvedou nejnovější ukázky z ní. Workshop tvůrců je také přístupný veřejnosti, vstup je volný.

Tradičně na závěr festivalu, tedy na sobotu 22. září 2007 večer je připraven „Slavnostní večer NaturVision“. Hudební program letos obstará ZUŠ Vimperk, diváci se mohou těšit na rozhovory s účastníky workshopů, sestřih oceněných filmů z festivalu, projekci vítězného filmu z mezinárodní soutěže v Německu a další zajímavosti. Jako vloni, bude tento galavečer přístupný i veřejnosti, ovšem vstupenky budou na pokladně MěKS pouze v omezeném počtu. Část sálu bude i letos rezervována pro zvané – např. partnery z Německa, nebo další významné hosty.

Přijměte i Vy pozvání do města pod Boubínem na krásné filmy z divoké přírody!

Hana Šimková
Městský úřad Vimperk