Ohlédnutí nejen za 5. ročníkem festivalu NaturVision ve Vimperku

Tradičně koncem září proběhl ve Vimperku festival NaturVision, letos jeho „kulatý“ pátý ročník. Sluší se tedy ohlédnout nejen za ním a trochu bilancovat. Začněme letošním ročníkem. Návštěvností nepřekvapil. Školní představení (až na páteční druhý blok) naprosto vyprodaná, sál po 3 dny až přeplněný, počet školáků, kteří viděli festivalové filmy se blíží opět tisícovce. Školy si evidentně na festival již zvykly a to je dobře. Jistě se hodí na tomto místě poděkovat za jejich velký zájem.

Promítání pro veřejnost – také žádné překvapení, ale v opačném smyslu. Přes systém volných vstupenek (školáci při dopoledních programech dostanou navíc ještě jednu vstupenku - tzv. „volňáska“) si do Městského kulturního střediska ve Vimperku našlo cestu na odpolední nebo večerní promítací bloky denně jen kolem 30 – 40 lidí. A to je dost málo.

Galavečer NaturVision připravil „ochutnávku“ z festivalu i různých doprovodných akcí. V předsálí mohli návštěvníci např. zhlédnout překrásné fotografie s přírodní tématikou na výstavě „Fascinace přírodou“, v rámci galavečera se představili účastníci studentského workshopu i workshopu filmových tvůrců, z dílny jednoho z nich pak následovala dech beroucí filmová miniatura „Jak se rodí vážka“, diváci mohli vidět i sestřih všech oceněných festivalových filmů, ale i animovaný film „Krtek v ZOO“ u příležitosti padesátin Krtečka. Z pódia diváky pozdravil i jihočeský krajský zastupitel ing. Pavel Pavel a nevyhnul se moderátorově otázce – zda na Velikonočním ostrově (kde kdysi „rozchodil“ obří sochy) viděl nějaká zvířata. Součástí slavnostního večera byl i křest nového DVD o Vimperku a jeho okolí - s podtitulem „Šumava na každém kroku“. Část tohoto filmu mohli diváci galavečera také vidět. Večer korunoval samozřejmě letošní nejlepší zahraniční snímek „Kobra královská a já“. Podle ohlasů se program večera velmi líbil, kapela Pacifik také hrála znamenitě a na závěr večera byl tradičně připraven i velmi bohatý raut, takže litovat nemusíme my, ale jen a jen ti, co nepřišli.

Do dalších let však zůstává otázkou – co s festivalem dále? Němečtí organizátoři nám od loňského roku (kdy jim přestaly plynout mohutné dotace z INTERREG IIIA) stanovují nadsazené finanční požadavky za zapůjčení filmů a spolupráce s nimi je i jinak velmi problematická. Uspořádání festivalu stojí nejen značné úsilí organizátorů, ale i nemalé finanční prostředky. Přestože z městské pokladny jde v konečné fázi na čtyřdenní festival i všechny doprovodné akce, jako jsou workshopy apod. opravdu minimální částka a vše se daří pokrýt pomocí různých příspěvků a dotací, přece jen vzhledem k systému přidělování těchto dotací musí město akci předfinancovat. A při tak malém zájmu vimperské veřejnosti se zdá všechna ta vynaložená práce a snaha skoro marná.

Poděkování

Město Vimperk děkuje všem partnerům a spolupracovníkům za vydařený průběh festivalu NaturVision 2006:

 • Městské kulturní středisko Vimperk – pomoc při prodeji vstupenek, výzdobě a propagaci
 • Správa NP a CHKO Šumava – pomoc při zajištění workshopu tvůrců
 • RRA Šumava o.p.s. Stachy – spolupráce na projektu, přeshraniční jednání
 • Mgr. Hajník – překlady a tlumočení, tvorba programu filmové přehlídky, atd.
 • Mgr. Pavel Trnka – simultánní tlumočení
 • Ing. Lubomír Pichler, vedoucí odloučeného pracoviště, Střední škola Vimperk – zapůjčení techniky
 • Petr Krejsa – technické zabezpečení festivalu
 • Manželé Marouskovi – AMA – občerstvení vernisáž, workshop a slavnostní večer
 • Amber hotel ANNA – Markéta Rubešová, ředitelka – ubytování hostů festivalu
 • Květinová síň – Marie Hodinová – výzdoba sálu
 • Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTERREG IIIA
 • Finanční podporu festivalu poskytl Jihočeský kraj.

Nádherný svět divokých zvířat bude k vidění opět ve Vimperku

nv2006

Město Vimperk ve spolupráci s německými partnery připravuje 5. ročník mezinárodního filmového festivalu o zvířatech – NaturVision, který se bude konat ve vimperském Městském kulturním středisku od středy 20. do soboty 23. září 2006. Nad akcí, jako každoročně, převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník. Festival NaturVision při čtyřdenní filmové přehlídce ve Vimperku představí milovníkům přírody nejnovější celosvětovou produkci dokumentů o přírodě a zvířatech v ní. Jako už tradičně, dopolední filmové bloky budou určeny školní mládeži z Vimperka, ale i širokého okolí. Po loňské velmi dobré zkušenosti s volnými vstupenkami pro mládež, získají i letos školáci spolu se vstupenkou na dopolední představení tvz. „volňáska“ pro jednu osobu na odpolední nebo večerní vysílací blok. Jinak vstupenky na odpolední či večerní promítání pro širokou veřejnost budou samozřejmě v předprodeji MKS.

Vimperský festival každoročně doplňují i doprovodné programy a ani letos nepřijdou zájemci zkrátka. Hned první den filmové přehlídky se uskuteční v MKS vernisáž fotografické výstavy „Fascinace přírodou“, za účasti německých partnerů a významných hostů. Výstava představí to nejlepší z mezinárodní fotografické soutěže a potrvá po celou dobu festivalu až do října, její ukončení je plánováno na 29. 10. 2006. Další doprovodnou akcí festivalu bude v pátek 22. září 2006 „Workshop filmových tvůrců“. Tato tradiční vimperská akce poskytuje prostor českým filmovým tvůrcům přírodopisných dokumentů k diskuzi, vzájemnému poznání, ale i k posouzení, jak k dokumentu o přírodě přistupují ve světě. I tento program spojený s promítáním ukázek toho nejnovějšího z domácí tvorby, je přístupný veřejnosti.

Říká se, že nakonec patří to nejlepší, snad to bude platit i o vimperském festivalu, který na úplný závěr – tedy v sobotu 23. září 2006 večer – představí to „nej“ z festivalu při tradičním „Slavnostním večeru NaturVision“. Hudební program obstará legenda české-ho folku a country – skupina Pacifik, moderátorem večera bude Petr Novotný. Diváci se tak mohou těšit na rozhovory s účastníky workshopů, sestřih oceněných filmů z festivalu, projekci vítězného filmu z meziná-rodní soutěže v Německu, ale i na křest nového DVD o Vimperku a mnohé další zajímavosti. Právě vzhledem k zajímavému programu tohoto slavnostního večera se pořadatelé rozhodli prvně jej zpřístupnit také veřej-nosti. Část sálu sice bude rezervována pro zvané – např. partnery z Německa, nebo další významné hosty, na další místa však bude možno zakoupit si vstupenku v předprodeji MKS, stejně tak jako na celou čtyřdenní filmovou přehlídku i Workshop filmových tvůrců.

Přijměte i Vy pozvání do města pod Boubínem na krásné filmy z divoké přírody!

Hana Šimková
Městský úřad Vimperk