Naučné a poznávací trasy

VIMPERSKÁ VĚTEV ZLATÉ STEZKY

Středověká solná stezka byla nedílnou součástí rozvoje obchodu mezi českými zeměmi a Bavorskem. Zlatá stezka měla tři větve: Vimperskou – Kašperskohorskou – Prachatickou. Do Čech se dopravovaly drahé látky, jižní plody, koření, víno a hlavně sůl, opačným směrem pak obilí, slad, med a pivo.

1. zastavení: Dolní brána – počátek vimperské Zlaté stezky
Na dolním konci dnešní Steinbrenerovy ulice stávala městská brána, kterou vyjížděly soumarské karavany po Zlaté stezce do Pasova.

2. zastavení: Vimperk – cílové město Zlaté stezky
Jako romantická kulisa ze středověku se před vámi rozkládá starý Vimperk s hradem přestavěným v několika etapách od 17. do 19. století do dnešní zámecké podoby.

3. zastavení: Dochované zbytky Zlaté stezky
Ze staré středověké Zlaté stezky se dodnes v krajině dochovaly výrazné zbytky, z nich největší jsou na svazích Boubína u Kubovy Huti, na svahu Žlíbského vrchu mezi Horní Vltavicí a Strážným a státní hranicí.

4. zastavení: Přechody přes vodní toky
Na své cestě po Zlaté stezce museli soumaři kromě hor a hustých lesů překonávat také vodní toky. Nejobvyklejší možnost přechodu přes vodní tok skýtaly brody.

5. zastavení: Zlato na Zlaté stezce
latá stezka nedostala svůj název podle blýskavého drahého kovu, ale zlato se na ní na některých místech skutečně nacházelo. Zlato skutečné se tu stýkalo se zlatem bílým – s alpskou solí.

6. zastavení: Kubohuťský systém
V hlubokém lese na západním svahu Boubína (1362 metrů nad mořem) se ukrývá jeden z největších komplexů pozůstatků Zlaté stezky – Kubohuťský systém.

7. zastavení: Horní Vltavice
Pod Horní Vltavicí překračovala Zlatá stezka Teplou Vltavu.

8. zastavení: Zaniklá osada Havranka
Tato osada vznikla kolem sklárny sklářského mistra Tomáše někdy v první polovině 17. století.

9. zastavení: Žlíbský systém
Od okraje lesa nad zaniklou osadou Havranka se táhne další rozsáhlý systém zachovaných zbytků Zlaté stezky.

10. zastavení: Opevnění na Zlaté stezce: Kunžvart – Kořenný
Jednotlivé větve Zlaté stezky byly střeženy opevněnými body různé velikosti a různého charakteru. Jednalo se o opevněná města, velké kamenné hrady, menší strážní věže a krátkodobá polní vojenská opevnění

11. zastavení: Systém Obecní vrch
Na dvouvrcholovém protáhlém Obecním vrchu jeden kilometr na jih od osady Strážný se v hlubokém lese skrývá poslední velký systém pozůstatků vimperské větve Zlaté stezky na českém území.

12. zastavení: Vimperská větev Zlaté stezky v Německu
Přes hraniční přechod Strážný – Philippsreut pokračuje Zlatá stezka do Pasova.

Výtah z brožurky o vimperské větvi Zlaté stezky autorů PhDr. Františka Kubů a PhDr. Petra Zavřela

SUDSLAVICKÝ OKRUH

Stezka vede od jedné z nejobjemnějších lip v Čechách (obvod 12 m) přes přírodní rezervaci Opolenec, Výškovice a Bohumilice zpět ke mlýnu Vanických.

V polovině délky trasy je tzv. Sudslavická sluj. Tento okruh je v provozu 1. 4. – 31. 10.

Délka: 4 km - 26 zastavení

Čas chůze: 1 – 1,5 hod.

BOUBÍNSKÝ PRALES

Naučná stezka vede kolem jedné z nejznámějších a nejstarších rezervací v naší republice. Výchozím místem je Kaplice pod Boubínem. Na osmi zastaveních jsou umístěny informační panely s podrobným textem a obrázky. Bližší informace na: www.boubin.cz

Délka: 3,8 km

Čas chůze: 1 – 1,5 hod.

Boubín

SCHWARZENBERSKÝ PLAVEBNÍ KANÁL

Začátek stezky je v Novém Údolí směrem na Třístoličník (červené turistické značení). Kanál je největší šumavskou technickou památkou, která byla určena pro plavení polenového dřeva z nedostupných částí Šumavy do Vídně. Nyní můžete ukázku plavení dřeva shlédnout v daných termínech, které jsou známy na informačních střediscích.

ALEJ SMÍŘENÍ – TÁFLOVÁ HUŤ

Alej smíření v Táflové Huti byla založena na jaře roku 2002. V místech, kde stojí alej, bývala česko-německá osada. Alej má dvě části. První část je tvořena českým a německým národním stromem (lípa, dub), v druhé části jsou vysázeny ovocné stromy (jabloně). Na projektu „Alej smíření“ se podíleli žáci vimperských škol, gymnázia z Waldkirchenu a z Freyungu.

NAUČNÁ STEZKA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Chceme-li projít tento okruh, musíme vyrazit od informačního pavilonu u pěšího přechodu Finsterau - Bučina. Stezka informuje o historii této oblasti, o filozofii a členění NP.

Délka: 6,5 km

Čas chůze: 2,5 – 3 hod.

TURISTICKÝ OKRUH – NELESNÍ KRAJINA

Výchozí bod je na jižním okraji obce Kvilda. Okruh ukazuje a přibližuje vývoj a vznik bezlesí v okolí Kvildy.

Délka: 5 km

Čas chůze: 1,5 – 2 hod.

NAUČNÝ OKRUH – LES

Výchozí bod je Borová Lada. Zde se dozvíte o funkcích lesa a surovinách, které les poskytuje. Též informuje o významu lesa a jeho šetrném obhospodařování.

Délka: 4 km

Čas chůze: 1 – 1,5 hod.

CHALUPSKÁ SLAŤ

Chalupská slať je řazena mezi šumavské skvosty. Nachází se 1 km od obce Borová Lada. Výchozím bodem je parkoviště na silniční komunikaci Borová Lada – Kvilda. Poválkový chodníček je zakončen malou plošinkou na okraji největšího rašelinného jezírka v ČR.

Chalupská slať

TŘÍJEZERNÍ SLAŤ

Pohodlnou prohlídku živé části slati s jezírky umožňuje naučná stezka s informačním panelem u vstupu. Nachází se nedaleko obce Modrava pod jihovýchodním svahem Oblíku.

JEZERNÍ SLAŤ

Mezi osadami Kvilda a Horská Kvilda se nachází vrchovištní rašeliniště Jezerní slať. Je jedním z nejstudenějších míst naší republiky. Přístupná je z parkoviště po zpevněné cestě. Na jejím okraji je vyhlídková věž, ze které je možno shlédnout značnou část této lokality.

Jezerní slať

NAUČNÁ STEZKA ZADOV – CHURÁŇOV

Pro letní i zimní turistiku.

Délka: 7 km dlouhá okružní trasa s 10 zastaveními, informačními tabulemi, 3 vyhlídkovými místy.

Výchozí místo: hotel Churáňov

MEDVĚDÍ STEZKA

Založená v roce 1967. Je nejstarší naučnou stezkou na Šumavě.

Délka: 14 km

Výchozí místo: železniční zastávka Ovesná, přes Jelení do žel. stanice Černý Kříž

Další informace: