Datum stránky: 5.3.2009

MEZINÁRODNÍ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

I letos je v souvislosti s 8. ročníkem mezinárodního filmového festivalu NATURVISION, který pořádá německá společnost Kultur:Land GmbH z Neuschönau, okresní úřad Freyung - Grafenau a MĚSTO VIMPERK, vyhlášena MEZINÁRODNÍ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ.

Byli bychom rádi, aby se našlo alespoň několik fotografů, kteří budou svými snímky

reprezentovat v této mezinárodní fotosoutěži Českou republiku !

Zde je více informací:

NaturVision pořádá v kooperaci s EuroNatur, „natur + kosmos"

a s německou Lufthansou AG fotosoutěž „Naturschätze Europas" (Poklady evropské přírody).

Pošlete nám své nejkrásnější přírodní fotografie z Evropy (zvířata, rostliny, krajinu).

Nejlepší snímky budou prezentovány na výstavě a oceněny zajímavými cenami.

Vítězné snímky budou zveřejněny v časopise „natur + kosmos", na webových stránkách

a bude z nich vydán velkoformátový nástěnný kalendář „Naturschätze Europas 2010".

Účast je bezplatná !

Uzávěrka je 31. března 2009

Foto zasílejte na adresu:

EuroNatur Service GmbH

Naturschätze Europas 2009

Konstanzer Straße 22

78315 Radolfzell

Více o fotosoutěži dočtete na webové stránce:

http://www.natur-vision.de/de/weitere-projekte/fotowettbewerb.html

motýl

Podmínky účasti :

Účast a organizátoři. Účast je zdarma. Náklady na organizaci soutěže a zpětné zaslání diapozitivů hradí organizátoři. Organizátory jsou nadace Europäisches Naturerbe (EuroNatur), společnost EuroNaturService, časopis „natur + kosmos", společnost Deutsche Lufthansa AG a NaturVision. Zúčastnit se mohou všichni fotografové, kteří mají trvalé bydliště v Evropě. Termín pro zaslání je 31.3.2009 (zásilka musí být nejpozději tento den doručena).

Motivy a hodnocení. Povolené jsou motivy z evropské přírody. Porota udělí 1. až 12. cenu a „zvláštní cenu poroty". Snímky 1 - 12 oceněných autorů budou otištěny v kalendáři Euronatur 2010. Rozhodnutí poroty jsou konečná. Pořadatelé si vyhrazují právo vyřadit fotografie, jež zjevně porušují pravidla chování fotografů přírody, která si můžete přečíst na www.EuroNatur.org/fotowettbewerb. Přípustné nejsou digitálně upravené snímky, fotografie domácích zvířat, záběry, ukazující formy pěstování divokých rostlin, a snímky, které nebyly pořízeny v Evropě. Fotografie zvířat, které byly pořízeny v kontrolovaných podmínkách (v zoo, oboře ap.), musejí být na diarámečku a v seznamu označeny "C" (captive).

Fotografie. Je možné zaslat maximálně 5 snímků. Dovolené jsou digitální fotografie na CD a nezasklené diapozitivy všech formátů. Zasílejte prosím pouze originální diapozitivy nebo velmi dobré kopie! Skeny diapozitivů jsou přípustné, dejte ale pozor na to, že předpokladem pro ocenění je vynikající technická kvalita fotografie (ostrost, osvětlení). Minimální rozlišení fotaparátu pro digitální fotografie: 6 megapixelů. Digitální fotografie musejí být zaslány ve dvou samostatných souborech na CD:
1. Soubor „Náhled": soubor JPEG s rozlišením 1200 x 800 pixelů.
2. Soubor „Jemně strukturovaná data": soubor JPEG v plné velikosti a nejvyšším stupni kvality (např. v Adobe Photoshopu uložit ve stupni kvality 12).
Titulek digitálních obrazových dat musí obsahovat jméno autora, název snímku a číslo snímku (1 - 5) - např. MaxMueller_BraunbaerKroatien_1.jpg. Klademe důraz na neupravovanou dokumentaci přírody, proto nejsou dovoleny dodatečné změny obrazu a obrazové výpovědi. Povoleny jsou jen obvyklé postupy celoplošného zpracování obrazu (jako odstín světlosti, sytost, kontrast, ostrost). Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si u digitálních fotografií u fotografa originální raw-soubor.

Seznam fotografií. V zásilce musí být přiložen vytištěný seznam fotografií, který musí být (u digitálních snímků) jako samostatný soubor na CD. Seznam musí obsahovat vedle jména, adresy fotografa, názvu a čísla snímku (1 - 5) také podrobný popis motivu s následujícími údaji: datum pořízení snímku, fotoaparát, objektiv, druh (pokud možno s vědeckým označením), místo (země, region, biotop, chráněná oblast ap.), další informace jako osvětlení, denní doba, okolnosti pořízení snímku, nálada ap.

Označení diapozitivů. Pro rozlišení musejí být diapozitivy označeny na přední straně v levém dolním rohu číslem (1 - 5). Kromě toho musí být na přední straně rámečku uveden zřetelně a čitelně název snímku, jméno a adresa fotografa.

Práva k fotografiím, ručení a zasílání. Fotograf musí vlastnit všechna práva na fotografie. Snímky nesmějí být blokovány agenturami nebo nakladatelstvími nebo nesmějí být právě vítězi v jiné soutěži. Za nároky třetích osob, poškození nebo ztrátu zásilky (i poštou) pořadatelé neručí. Zásilku je nutné zabalit tak, aby během doručení nemohla být poškozena. Snímky zaslané elektronicky nejsou zasílány zpět; CD budou po ukončení soutěže zničena. Svou účastí na soutěži vyjadřují fotografové svůj souhlas s tím, že zaslané fotografie smějí být použity bez nároku na honorář v rámci činností na ochranu přírody společnosti EuroNatur, výstav a publikací organizátorů i v časopisu "natur + kosmos". Otištění fotografie v nástěnném kalendáři " Poklady evropské přírody 2010" bude také bez nároku na honorář. Při každém zveřejnění bude uvedeno jméno fotografa.

Další informace Vám poskytnu na níže uvedených kontaktech:

Hana Šimková

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Městský úřad Vimperk

Steinbrenerova 6

385 01 VIMPERK

Tel: 388 402 263, 602 236 484

hana.simkova@mesto.vimperk.cz