VIMPERSKÁ AKADEMIE SENIORŮ 3. ročník

Když bychom se měli vrátit k prvním pokusům Města Vimperka o vzdělávání seniorů a handicapovaných osob, byl by to jistě rok 2005. V tomto roce poprvé podpořila vimperská radnice myšlenku počítačových kurzů pro seniory. Pravidelně každý rok na podzim a na jaře se schází přibližně 15 seniorů na Turistickém informačním středisku, kde se jim věnují počítačoví odborníci Města Vimperka. Tyto kurzy mají nadmíru kladné ohlasy a proto se není čemu divit, že spolupráce s místním Klubem zdravotně postižených a Klubem seniorů vyvrcholila vyčleněním 1 počítače přímo pro potřeby vimperských seniorů. Počítač je trvale umístěn na informačním středisku a je seniorům a handicapovaným občanům (TIS je zcela bezbariérové) k dispozici zdarma.

V roce 2009 přišla vimperská radnice na podnět Rady seniorů s inovativní myšlenkou stále populárnější akademie třetího věku. Tato akademie běžela od podzimu roku 2009 do jara 2010 a byla vimperskou veřejností opět velmi kladně přijata. Odborní lektoři z řad vimperských kantorů a členů spolků přednesli seniorům přednášky na různá témata, která měla spojitost s naším městem. Jen namátkou připomeňme téma historie vimperského okolí a přilehlých osad nebo diskutované téma vimperského zámku. V závěru každé přednášky byl prostor pro diskusní fórum.

Rok 2010 byl tématem také věnován bohaté historii Vimperka. „Studenti" si vyslechli přednášky na téma Historie muzea na zámku, přednášku s názvem Lidé Vimperka, Vimperk a jeho osídlení, přednášku Správy NP a CHKO Šumava nebo mohli diskutovat na téma Dějiny knihtisku ve Vimperku či Rožmberský rok.

Budeme velmi rádi za Vaše podněty, které nám budou přínosem, který se jak doufáme pozitivně projeví v dalším ročníku Akademie seniorů ve školním roce 2011/2012.

Garantem ročníku 2011/2012 je Odbor školství, kultury a CR, MěÚ Vimperk.

Kontakty:
Renata Lešková - renata.leskova@mesto.vimperk.cz , 388 402 264
Eva Hervertová - eva.hervertova@mesto.vimperk.cz, 388 402 261

Průvodce studiem [PDF 480 kB]

Program 2011/2012 [PDF 82 kB]

Vimperská akademie seniorů 2011/2012 zahájena