Datum stránky: 23.5.2011

Rožmberský rok zahájen

V neděli 22. května byl v kapli vimperského zámku slavnostně zahájen projekt Rožmberský rok.

Po příjezdu Petra Voka s družinou přivítala všechny přítomné místostarostka města Jaroslava Martanová a představila celý projekt. Poté byli vyzváni podnikatelé, zapojení do tohoto projektu, aby Petru Vokovi přiblížili nabídku svých provozoven.

Součástí akce byl také křest Rožmberského zlatého dukátu, což je čokoládová replika historické mince z konce 16. století. Role kmotrů se ujali starosta města Bohumil Petrášek

a farář Michal Pulec a dukát symbolicky pokřtili vodou z řeky Volyňky. Poté následovalo představení knihy „Rožmberkové cestovní průvodce" spisovatelky Mileny Hajné. Zájemci měli možnost si knihu zakoupit a nechat podepsat samotnou autorkou. Na závěr byli všichni přítomní pozváni na malé zámecké občerstvení.

Děkujeme všem partnerům a sponzorům, kteří se na tomto projektu podílejí.

Veškeré informace naleznete na www.rozmberskyrok.vimperk.cz.

Rožmberský rok

Rožmberský rok

Rožmberský rok

Rožmberský rok

Rožmberský rok

Lenka Švecová

Odbor ŠKaCR