VIMPERSKÁ AKADEMIE SENIORŮ 1. ročník

Město Vimperk, po dohodě s Radou seniorů, zahájilo od listopadu letošního roku „Vimperskou akademii seniorů".

Akademie

Jedná se o vzdělávací aktivitu nejen pro seniory. V rámci této akademie je připraveno pět jednohodinových přednášek o historii, o současnosti a plánech, o přírodě a okolí,
o hospodářském vývoji a o kultuře a sportu ve Vimperku.

Akademie

Zahájení, společně s první přednáškou týkající se historie Města Vimperka, se uskutečnilo
ve středu 18. listopadu od 10:30 hod. v Městském kulturním středisku ve Vimperku. Zúčastnilo se téměř 40 seniorů.

Akademie

Druhá přednáška s názvem „Historie vimperského okolí" se uskuteční ve středu 16. prosince 2009 od 10:00 hod. v sále Městského kulturního střediska ve Vimperku. Přednášejícím bude pan Dušan Žampach.

Akademie

Akademie

Pátá přednáška se uskuteční ve středu 17. března 2010 od 10:00 hod. v sále Městského kulturního střediska ve Vimperku. Přednášet bude pan místostarosta města Ing. Bohumil Petrášek na téma "Současné projekty Vimperka" a pan starosta města Mgr. Pavel Dvořák na téma "Diskusní fórum".