Zápis ze třináctého zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

konaného dne 28.06.2004 od 15.00 hod.

v sále MěKS Vimperk

 

 

 

Rezignace člena zastupitelstva města, slib nového člena zastupitelstva města

 

Ing. Emil Janda složil slib do rukou starostky města. Obdržel osvědčení o zvolení člena zastupitelstva města a průkazku člena zastupitelstva města.

 

 

 

Usnesení č. 278

Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 17.05.2004 a bere na vědomí činnost rady města v období od 17.05.2004 do 21.06.2004.

 

 

 

Usnesení č. 279

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, podle vzoru schváleného usnesením zastupitelstva města č. 274 ze dne 17. 5. 2004, , týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupu, to jest:

1) objekt garáží NZ na parcele KN st. č. 2522/38 o výměře 987 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 1.500.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/38, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 113.155,- Kč,

2) objekt dílny u PS na parcele KN st. č. 2522/49 o výměře 45 m2, za  pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 125.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/49, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 2.801,- Kč

3) objekt dílny u PS na parcele KN st. č. 2522/50 o výměře 70 m2, za  pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 220.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/50, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 4.357,- Kč.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 1.965.313,- Kč. Další část kupní ceny  (pohyblivá) bude ve všech případech rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena do 28. 2. 2006. V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na pořízení znaleckých posudků. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 280

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, podle vzoru schváleného usnesením zastupitelstva města č. 274 ze dne 17. 5. 2004, týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupu to jest :

objekt výstr. sklad remíza na parcele KN st. č. 2522/14 o výměře 323 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 500.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/14, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 22.889,- Kč.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 522.889,- Kč. Další část kupní ceny (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy.  Kupní smlouva bude uzavřena do 28. 2. 2006. V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na  pořízení znaleckých posudků. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 281

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, podle vzoru schváleného usnesením zastupitelstva města č. 274 ze dne 17. 5. 2004,  týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupu to jest:

objekt výstr. sklad na parcele KN st. č. 2522/12 o výměře 595 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 2.400.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/12, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 42.163,- Kč.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 2.442.163,- Kč. Další část kupní ceny  (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy.  Kupní smlouva bude uzavřena do 28. 2. 2006. V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na  pořízení znaleckých posudků. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 282

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, podle vzoru schváleného usnesením zastupitelstva města č. 274 ze dne 17. 5. 2004, na  níže uvedených nemovitostí, týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren  U Sloupu to jest:

objekt dílny VSB na parcele KN st. č. 2522/9 o výměře 512 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 900.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/9, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 63.414,- Kč.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 963.414,- Kč. Další část kupní ceny  (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložili na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy.  Kupní smlouva bude uzavřena do 28. 2. 2006. V případě, že kupující budou hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícím.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na  pořízení znaleckých posudků. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 283

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, podle vzoru schváleného usnesením zastupitelstva města č. 274 ze dne 17. 5. 2004, týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupu to jest:

objekt JUZO hala na parcele KN st. č. 2522/19 o výměře 648 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 850.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/19, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 40.329,- Kč.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činní 890.329,- Kč. Další část kupní ceny  (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy.  Kupní smlouva bude uzavřena do 31. 3. 2006. V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na  pořízení znaleckých posudků. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 284

Zastupitelstvo města rozhodlo nakládat s pozemky parc. č. 701 a parc. č. 703 v k.ú. Hrabice ve prospěch Jihočeského kraje – směnou za pozemek parc. č. 589/2 v k.ú. Hrabice ve prospěch Města Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 285

Zastupitelstvo města doplňuje své usnesení č. 268 ze dne 17.05.2004 o pozemky parc. č. 2116 a parc. č. 2129 vše v k.ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 286

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, podle vzoru schváleného usnesením zastupitelstva města č. 274 ze dne 17. 5. 2004, týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren  U Sloupu to jest :

objekt POŠ na parcele KN st. č. 2522/11 o výměře 301 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 1.200.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/11, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 14.140,- Kč.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 1.214.140,- Kč. Další část kupní ceny  (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy.  Kupní smlouva bude uzavřena do 28. 2. 2006. V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na  pořízení znaleckých posudků. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 287

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, podle vzoru schváleného usnesením zastupitelstva města č. 274 ze dne 17. 5. 2004, týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupu to jest :

1) objekt garáže autodílny B na parcele KN st. č. 2522/41 o výměře 1497 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 2.200.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/41, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 171.624,- Kč.

2) objekt sklad PHM na parcele KN st. č. 2522/42 o výměře 12 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 30.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/42, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 829,- Kč.

3) objekt DP a 606 na parcele KN st. č. 2522/43 o výměře 113 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 500.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/43, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 9.942,- Kč.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 2.912.395,- Kč. Další část kupní ceny  (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy.  Kupní smlouva bude uzavřena do 28. 2. 2006. V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na  pořízení znaleckých posudků. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 288

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, podle vzoru schváleného usnesením zastupitelstva města č. 274 ze dne 17. 5. 2004, týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupu to jest:

objekt TOV pzpr. na parcele KN st. č. 2522/32 o výměře 325 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 500.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/32, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 19.729,- Kč.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 519.729,- Kč. Další část kupní ceny  (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložili na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy.  Kupní smlouva bude uzavřena do 28. 2. 2006. V případě, že kupující budou hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na  pořízení znaleckých posudků. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 289

Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního podílu ve výši 61,9 % na STL plynovodu a přípojkách pod označením DN 150/100 a 50/25 – stavba v zastavěné části města ulice Rožmberská – kasárna U Sloupu. Jedná se o

STL plynovod: ocel DN 100 – 1865 m

STL přípojky:    ocel DN 25 – 121,7 m

                           ocel DN 150 – 1138 m

                           ocel DN 50 –  29,6 m

Toto plynárenské zařízení je přesně specifikováno ve Zprávě o revizi plynového zařízení č. 008/94/St/P ze dne 6. 6. 1994.

Kupujícím je Jihočeská plynárenská, a.s. České Budějovice, Vrbenská 2, PSČ 371 47. Výše uvedený podíl je prodáván za kupní cenu 2.500.000,- Kč. Kupující zaplatí kupní cenu do 10 dnů po uzavření kupní smlouvy a zastupitelstvo města pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 290

Zastupitelstvo města rozhodlo darovat ideální podíl ve výši 38,1 % na STL plynovodu a přípojkách pod označením DN 150/100 a 50/25 – stavba v zastavěné části města ulice Rožmberská – kasárna U Sloupu. Jedná se o

STL plynovod: ocel DN 100 – 1865 m

STL přípojky:    ocel DN 25 – 121,7 m

                           ocel DN 150 – 1138 m

                           ocel DN 50 –  29,6 m

Toto plynárenské zařízení je přesně specifikováno ve Zprávě o revizi plynového zařízení č. 008/94/St/P ze dne 6. 6. 1994.

Obdarovaným je Jihočeská plynárenská, a.s. České Budějovice, Vrbenská 2, PSČ 371 47. Hodnota daru je 1.538.295,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 291

Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem společnosti Městské lesy, s.r.o., zastoupené jednatelem Stanislavem Hlavou, zřídit v bývalém motokrosovém areálu „V Rokli“ zoologicky naučné centrum „Rokle“. Zastupitelstvo města pověřuje jednatele Městských lesů, s.r.o., jednáním o zajištění potřebných povolení pro zahájení realizace.

 

 

 

Usnesení č. 292

Zastupitelstvo města souhlasí s celoročním hospodařením podle předloženého Závěrečného účtu za rok 2003, a to bez výhrad.

 

 

 

Usnesení č. 293

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2004 dle předloženého návrhu:

-         zvýšení objemu rozpočtu na celkovou částku 160 356 tis. Kč (rozpočtová opatření č. 12 – 17)

-         změna rozpočtu ve výdajích o částku 632 080,-- Kč (rozpočtová opatření č. 18 – 20)

 

 

 

Usnesení č. 294

Zastupitelstvo města rozhodlo vybrat z předložených návrhů vlajky Města Vimperk var. č. 3 a pověřuje odbor školství, kultury a cestovního ruchu k předložení konečného návrhu vlajky na příští zasedání zastupitelstva města.

 

 

 

Usnesení č. 295

Zastupitelstvo města bere rozhodlo na základě posouzení a hodnocení nabídek komisí a v souladu s § 38, odst. 1) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, že nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení k veřejné zakázce „Poskytnutí bankovního  úvěru“ předložila firma Česká spořitelna, a.s., Praha.

 

 

 

Usnesení č. 296

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít darovací smlouvu č. 41832-1131 (36-02/2003) mezi MO ČR a Městem Vimperk o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví ČR na územní samosprávné celky dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 297

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat, na základě podmínek stanovených ve zveřejněném záměru č. 62/16, nemovitostí sportovně rekreačního areálu „Barborka“ sestávajícího z hlavní budovy, ubytovacích chatek, venkovních úprav, pozemků a porostů, napojeno na vodovodní přivaděč, el. proud, nalézajícího  se po pravé straně komunikace směr Vimperk – Kvilda cca 300 m za areálem bývalých kasáren U Sloupu na KN č. 258/1, KN č. 258/4, st. parc. č. 89 a st. parc. č. 90 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Křesanov na LV č. 10001 a část kolny na pozemku st. parc. č.  95 v k. ú. Hrabice.

Areál se skládá z těchto objektů:

1. Společenská budova             7. Obrubníky silniční           12. Zpevněná plocha

2. Kolna                                     8. Žumpa                              13. Vrata plotová

3. Chatky                                   9. Přípojka kanalizace         14.Vrátka plotová

4. Osvětlení areálu                    10. Zpevněná plocha           15. Oplocení areál

5. Zemní kabelová přípojka      11. Revizní šachta               16. Přípojka vody

6. Žlab

Předmětem prodeje jsou i okrasné porosty a dále pozemky pouze v k.ú. Křesanov.

Celková cena výše uvedených nemovitostí areálu v místě a čase obvyklá byla určena posudkem soudního znalce částkou 1.060.000,- Kč.

Kupující musí přistoupit na podmínky, které jsou uvedeny v kupní smlouvě. Kupující se pod sankcí možnosti odstoupení od kupní smlouvy a přiměřené smluvní pokuty zavazuje, že objekt po dobu následujících 10 let nebude užívat k jiným účelům, než ke svému trvalému bydlení a k trvalému bydlení své rodiny a že v tomto objektu nebude provozovat činnost, která by byla v konkurenčním vztahu k činnostem, provozovaným Městem Vimperk či jím ovládanými osobami v areálu bývalých kasáren U Sloupu, tedy zejména činnost hostinskou či ubytovací. Kupující prokáže prodávajícímu, že je připraven předmětný objekt zrekonstruovat za účelem užívání jako svého trvalého bydliště, přičemž tento jeho stavební záměr je v souladu se záměry územního plánu Města.

Kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy do 30 dnů od seznámení s jejím návrhem. Kupující uhradí prodávajícímu ve stejném termínu též náklady spojené s oceněním prodávaných nemovitostí.

 

 

 

Usnesení č. 298

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ve dnech 28.05.

a 16.06.2004.

 

 

 

Usnesení č. 299

Zastupitelstvo města bera na vědomí nařízení vlády ČR č. 337/2004 Sb., ve kterém se

mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva

města a rozhodlo výše odměn ponechat ve stejné výši v souladu s usnesením

zastupitelstva města č. 118/2003 ze dne 23.06.2003.

 

 

 

Usnesení č. 300

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Tomáše Jiřičky na členství ve Výboru

pro opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu ke dni 16.06.2004.

 

 

 

Usnesení č. 301

Zastupitelstvo města jmenuje Ing. Emila Jandu členem Výboru pro opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu od 28.06.2004.

 

 

 

Usnesení č. 302

Zastupitelstvo města rozhodlo odsouhlasit exkluzivitu pro firmu P 21L na dva roky,

exkluzivita se týká Smlouvy o výhradním jednání a důvěrnosti informací a Dohody o

záměru. V případě ukončení spolupráce dochází k okamžitému oboustrannému

ukončení odsouhlasené exkluzivity.